Manažment času – ako uspieť aj keď mám veľa práce

Cieľ kurzu

Kurz  je určený pre ľudí, ktorí chcú lepšie ovládať svoj čas a efektívnejšie ho využívať. V kurze sa naučia základy načasovania svojho pracovného dňa a ako riešiť reálne situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť každý deň. Kurz poskytuje cvičenia a praktické rady na lepšie riadenie času.

Cieľová skupina

 • Zamestnanci, ktorí chcú za menej času stihnúť viac;
 • Podnikatelia a riaditelia firiem, ktorí nestíhajú;
 • Manažéri, ktorí chcú pracovať efektívnejšie;
 • Ľudia, ktorí sa celý deň nezastavia a chcú to zmeniť.

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parkovanie 
Rozsah kurzu

1 deň (8 hodín)

Modulov

7

Kategória

Prezenčné kurzy

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

129,00€/os (8 - 12 osôb)
157,00€/os (5 - 7 osôb)

Obsah kurzu

 • povaha času, stupeň využitia času
 • príčiny straty pracovného času
 • zodpovedný typ
 • dominantný typ
 • iniciatívny typ
 • rovnomerný typ
 • ranná a večerná typológia
 • koncentrácia
 • vplyvy rušenia
 • časový snímok dňa
 • prerušenia ( vedomé, podvedomé – akustické, vizuálne, klimatické)
 • zlodeji času – test, opatrenia
 • EISENHOWER, PARET, ŠACHOVNÍCA
 • denné plánovanie – metóda ABC
 • BURN OUT – ako zvládnuť vyhorenie
 • rovnováha životných sfér
 • metódy na zvládanie stresu
 • pozitivizmus v živote

Manažér kurzu:

Ing. Hanna Akymchenko

Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Ostatné mítingy

Zoznam všetkých stretnutí, ktoré sa uskutočnili pre rôzne firmy s cieľom zlepšiť manažérske, marketingové a iné zručnosti.

Prezenčné kurzy

Manažérske zručnosti

Rozvíjať zručnosti a schopnosti tím lídra pri vedení tímu.
Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tím lídra.
Identifikovať slabiny tím lídra a odstrániť ich

Prezenčné kurzy

Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať …

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.