Manažérske zručnosti

Cieľ kurzu

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť účastníkom kompletný prístup k rozvoju schopností tímového lídra. Kurz bude zameraný na rozvoj zručností a schopností potrebných na vedenie úspešného tímu. Zároveň bude zahŕňať aj identifikáciu slabín tímového lídra a odstránenie ich. Výsledkom bude zabezpečenie plnenia cieľov firmy prostredníctvom rozvoja schopností tímového lídra a vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho a produktívnejšieho tímu.

Cieľová skupina

 • Manažéri;
 • Strední a vrcholoví manažéri, vedúci tímov , majitelia spoločnosti;
 • Tím lídri, majstri, riadiaci pracovníci.
 • Materiály a sprievodné služby

  • Interaktívna práca s lektorom
  • Coffee break
  • Študijný materiál, testy, písacie potreby
  • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
  • Parkovanie 
  Rozsah kurzu

  1 deň (8 hodín)

  Modulov

  7

  Kategória

  Prezenčné kurzy

  Jazyk

  Slovenský

  Cena bez DPH

  129,00€/os (8 - 12 osôb)
  157,00€/os (5 - 7 osôb)

  Obsah kurzu

  • vytváranie a výber tímu
  • princípy tímovej práce a umenie pracovať v tíme
  • jednotlivé role v tíme a zavádzanie tímovej práce
  • najčastejšie chyby v komunikácií
  • komunikácia s vyššími a nižšími úrovňami riadenia
  • aký mám štýl vedenia
  • zadávanie úloh podriadeným
  • delegovanie, chyby pri delegovaní
  • ako povedať „ nie“
  • význam motivácie podriadených
  • metódy a nástroje motivácie hodnotenia
  • typológia podriadených, techniky zvládania rôznych typov osobnosť
  • predchádzanie konfliktom,
  • príznaky konfliktu,
  • riešenie konfliktných situácií – 2 stupňová metóda
  • hodnotenie podriadeného – metodika, postup,
  • dávanie spätnej väzby – metódy STAR, STAR-AR, HAMBURGER
  • ako správne rozhodovať,
  • metódy rozhodovania -ABCD, 4 otázky, Brainstorming, Brainwriting …

  Manažér kurzu:

  Ing. Hanna Akymchenko

  Zdieľať:
  Prezenčné kurzy

  Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

  Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať …

  Prezenčné kurzy

  Prezentačné zručností a verejný prejav

  Naučiť účastníka zásady verejného prejavu a prezentácie
  Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
  Odstrániť zlozvyky pri osobnom vystupovaní počas prezentácie

  Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

  Formulár bol úspešne odoslaný.
  Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

  Book Your Free Session Now

  Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

  I will reply within 24 hours.