Vyjednávacie zručnosti pre nákupcov a obchodníkov

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je rozvoj predajných zručností. Účastníci sa budú učiť aktívne počúvať, klásť otázky a parafrázovať pri predaji, aby lepšie rozumeli potrebám zákazníka. Tiež sa naučia identifikovať rôzne typy klientov a zvoliť vhodný postup na ich ovplyvňovanie. Budú mať prehľad o výsledkoch rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov. Školenie tiež rozvíja sociálne zručnosti potrebné pri styku s klientmi.

Cieľová skupina

 • Obchodníci
 • Nákupcovia
 • Vedúci pracovníci oddelení
 • Poradca (finančný , nefinančný)
 • Pracovníci zodpovední za zlepšovanie a zvyšovanie efektivity procesov

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parkovanie 
Rozsah kurzu

2 dní (16 hodín) 

Modulov

6

Kategória

Prezenčné kurzy

Jazyk

Slovenský

Cena bez DPH

258,00€/os (8 - 12 osôb)
314,00€/os (5 - 7 osôb)

Obsah kurzu

 • získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
 • príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
 • stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
 • stratégia vyjednávania (WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
 • príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
 • protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie
 • dešifrovanie signálov počas vyjednávania
 • verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce
 • výber taktík vo vyjednávaní
 • manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )
 • ako predať svoje myšlienky
 • ako lepšie zaujať a získať ľudí na svoju stranu
 • ako lepšie improvizovať v nečakaných situáciách
 • ako vedieť dávať podporujúcu spätnú väzbu iným ľuďom
 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač
 • zásady riešenia konfliktov
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu
 • zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
 • analýza cenového rozhovoru
 • informácie 2+1+1

Manažér kurzu:

Ing. Hanna Akymchenko

Zdieľať:
Prezenčné kurzy

Manažérske zručnosti

Rozvíjať zručnosti a schopnosti tím lídra pri vedení tímu.
Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tím lídra.
Identifikovať slabiny tím lídra a odstrániť ich

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.