Osobný predaj – ako uspieť u zákazníka, maloobchod, veľkoobchod

Cieľ kurzu

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť účastníkom komplexné znalosti a schopnosti potrebné pre úspešný predaj. Kurz sa zameriava na naučenie metodík prípravy na predaj a plánovania predaja, rozvíjanie schopností prezentácie úžitkov a zvládnutie námietok, ako aj zlepšenie schopnosti viesť obchodný rozhovor. Cieľom je nielen posilniť schopnosti účastníka v oblasti predaja, ale aj pomôcť mu zvýšiť svoj celkový predaj.

Cieľová skupina

 • Key account manager, manažér predaja – B2B
 • Obchodník, predajca, asistenti predaja – B2C
 • Poradca (finančný , nefinančný)
 • Každý, kto obchoduje, predáva a chce byť úspešnejší
 • Materiály a služby kurzu

  • Interaktívna práca s lektorom
  • Coffee break
  • Študijný materiál, testy, písacie potreby
  • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
  • Parkovanie 
  Rozsah kurzu

  2 dní (16 hodín)

  Modulov

  7

  Kategória

  Prezenčné kurzy

  Jazyk

  Slovenský

  Cena bez DPH

  258,00€/os (8 - 12 osôb)
  314,00€/os (5 - 7 osôb)

  Obsah kurzu

  • stratégie hľadania nových zákazníkov
  • rozbor 3-3-3
  • plánovanie kontaktov, telefonátov
  • stanovenie cieľov a stratégie
  • analýza zákazníkov, analýza konkurencie
  • otvorenie obchodného rozhovoru a spoznávanie zákazníka
  • prezentácia úžitkov produktu (služby)
  • zvládnutie námietok, formulácia argumentov a otázok
  • nákupne signály a techniky uzatvorenia obchodu
  • pedant, puntičkár, boss a pohodový typ zákazníka, testy pre účastníkov
  • zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
  • analýza cenového rozhovoru
  • EISENHOWER, PARET, ŠACHOVNÍCA
  • denné plánovanie – metóda ABC
  • techniky cross-selling (ako navýšiť hodnotu predaja)
  • naučiť sa vyťažiť z aktuálneho rozhovoru čo najviac
  • nenásilne nadviazať na ďalšiu ponuku produktov a služieb
  • techniky up-selling ( keď zákazník nakupuje aj to, čo pôvodne nechcel)

  Manažér kurzu:

  Ing. Hanna Akymchenko

  Zdieľať:
  Odborné semináre

  INCOTERMS 2020

  1)  História a základná charakteristika  INCOTERMS
  2) I N C O T E R M S 2020
  3)  Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri aplikácii pravidiel  Incoterms  2020 v logistických operáciach
  4)  Cenové kalkulácie pri zvolených dodacích podmienkách podľa  Incoterms  2020

  Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

  Formulár bol úspešne odoslaný.
  Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

  Book Your Free Session Now

  Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

  I will reply within 24 hours.