Inovačná streda

Rozpis mítingov “Inovačná Streda”:

 • 0603 Prečo potrebujeme inovácie ? 
 • 0610 Ako postupujeme pri tvorbe inovácií, časť 1;  (Proces riadenie inovácií, Pravidlo 70:20:10,
            Profil Inovátor) ?
 • 0617 Ako postupujeme pri tvorbe inovácií, časť 2;  ( Valentovo inovačné spektrum, Metodika
            tvorby inovácii, TRIZ) ?
 • 0624 Implementácia  metodiky TRIZ v praxi, praktický príklad využitia metodiky TRIZ pri
            tvorbe produktu.
 • 0701 Máme inováciu, ako vieme odmerať jej inovačnú hodnotu? Meranie inovácii!
 • 0708 Implementácia  metodiky TRIZ v praxi, praktický príklad využitia metodiky TRIZ
            v manažmente.
 • 0715 Technika 9 okien
 • 0722 ARIZ
 • 0729 Lean TRIZ

Podmienky účasti:

 1. Účasť je bezplatná
 2. Účastníci sa musia registrovať ako Hosť TeleDom Online tu
Inovačná streda – Prečo potrebujeme inovácie?
3.6.2020
Inovačná streda Ako postupujeme pri tvorbe inovácií
10.6.2020
Inovačná streda – Metodiky tvorby inovácií
17.6.2020
0624 Inovačná streda – Máme inováciu, ako vieme odmerať jej inovačnú hodnotu
24.6.2020
0701 Inovačná streda – Meranie inovácií
1.7.2020
0708 Inovačná Streda – Využitie metodiky TRIZ v praxi v Manažmente
8.7.2020
0715 Inovačná Streda – Využitie TRIZ
15.7.2020
0722 Inovačná Streda – ARIZ
22.7.2020
0729 Inovačná Streda – Lean TRIZ
29.7.2020
Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Čo bude po COVID 19?

Séria mítingov zameraných na výmenu názorov ako sa pripraviť pre novú budúcnosť jednotlivcov a firiem po COVID-19.

Odborné semináre

Cenová problematika – Export

1) Komerčno – právne aspekty
2) Logistické aspekty
3) Ekonomické, cenové, platobné a finančné aspekty

Záznamy stretnutí

Jazykové zručnosti

Séria mítingov zameraná na konverzáciu a gramatiku v Anglickom jazyku.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.