Odborné semináre

Organizovanie odborných seminárov, workshopov a konferencií je neoddeliteľnou súčasťou aktivít Vzdelávacieho centra TeleDom. Témy odborných seminárov vznikajú pod dohľadom odborníkov a v spolupráci s dotknutými zástupcami z verejnej aj súkromnej sféry. Aktuálne novinky, trendy, kvalita obsahu a vysoká prezentačná úroveň sú súčasťou každého pripraveného odborného seminára. Organizujeme semináre pre firmy na lokálnej úrovni prezenčnou formou.

Odborné semináre

INCOTERMS 2020

1)  História a základná charakteristika  INCOTERMS
2) I N C O T E R M S 2020
3)  Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri aplikácii pravidiel  Incoterms  2020 v logistických operáciach
4)  Cenové kalkulácie pri zvolených dodacích podmienkách podľa  Incoterms  2020

Chcem vedieť viac »

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.