Prezentácia služieb i3D

Priemyselná výroba v poslednom období prechádza zásadnými zmenami, ktoré priniesli nástup štvrtej priemyselnej revolúcie označovanej ako Industry 4.0. Jadrom tohto vývoja je pokrok v informačno-komunikačných technológiách a digitalizácia priemyselnej výroby. Podniky, ktoré využili príležitosť, získali  konkurenčnú výhodu, ktorá sa odrazila v nižších nákladoch,  vyššej miere inovácií, efektivite, podnikovej agilite a spokojnosti zákazníka s pozitívnym dopadom na zisk.

Naša spoločnosť Novitech a.s. je technologickou spoločnosťou, ktorá už viac ako 30 rokov vyvíja a implementuje rôzne softwarové riešenia – od najjednoduchších až po zložité vnútropodnikové systémy.  Z podstaty našej firemnej filozofie vyplýva, že tieto trendy zblízka sledujeme, analyzujeme a vyvíjame pre našich zákazníkov riešenia, ktoré im umožňujú efektívne a dlhodobo vykonávať  činnosť v rýchlo sa meniacich podmienkach trhu.

Keďže naše vývojové tímy pod jednou strechou združujú odborníkov z priemyselnej výroby a  IT vývojárov s dlhoročnými skúsenosťami,  dokázali sme zachytiť súčasné priemyselné trendy a pripraviť pre našich zákazníkov riešenia v oblasti digitálnej podpory priemyselných procesov.

V mene I3D Teamu hrdo oznamujeme, že sme rozbehli novú aktivitu – I3D webinár, ktorý sa orientuje na riešenie I3D Industrial services – digitalizácia procesov a využitie AR/VR v priemysle.

Ďalšiu časť nášho webinára organizujeme 15.6.2020 o 14:00 a samotná prezentácia aj diskusia bude realizovaná primárne v slovenskom jazyku.

Tento webinár môžete navštíviť cez tento Microsoft Teams odkaz. Voľte si variantu pripojenia sa cez Google Chrome prehliadač.

Ak ešte nie ste registrovaný, tak prosím registrujte sa ako Hosť tu.

Úvodné video k prezentácií I3D nájdete na YouTube.

Domovská stránka I3D Industrial services je https://i3d.econtentstore.com/

I3D webinár organizujeme vďaka TeleDom.online. Najnovšie informácie ohľadom organizovaných eventov nájdete na facebookovej stránke teledomu.

Mário Šotter, Moderátor/Prezentátor
Dominik Demeter, Prezentátor

Prezentácia služieb i3D fy Novitech
24.4.20200
Aplikácia I3D – Výrobný závod online
15.6.2020
Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Ostatné mítingy

Zoznam všetkých stretnutí, ktoré sa uskutočnili pre rôzne firmy s cieľom zlepšiť manažérske, marketingové a iné zručnosti.

Prezenčné kurzy

Manažérske zručnosti

Rozvíjať zručnosti a schopnosti tím lídra pri vedení tímu.
Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tím lídra.
Identifikovať slabiny tím lídra a odstrániť ich

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.