Cenová problematika – Export

Školiteľ: Ing.  Ľubor  Kostelný, nezávislý konzultant

P r o g r a m  :

A)  KOMERČNO  –  PRÁVNE  ASPEKTY

1)  Kúpno – predajná zmluva so zahraničným partnerom  (ďalej KPZ)

     a)  Typ  KPZ  a aplikovateňé materiálne právo

     b)  Časový horizont platnosti predmetnej  KPZ

     c)  Množstvo predávaného tovaru

     d)  Garancie kvalitatívnych parametrov tovaru

     e)  Prípadné servisné a aplikačné služby

2)  Zahraničná konkurencia na konkrétnom trhu

     a)  Jej postavenie  –  podiel na trhu

     b)  Formy jej pôsobenia  –  komerčné a technické benefity

B)  LOGISTICKÉ  ASPEKTY

1)  Dohodnutá dodacia podmienka  (podľa  INCOTERMS  2020)

2)  Štruktúra reálnych zahraničných priamych obchodných nákladov

     – prepravné, skladné, poistné, nakládka – vykládka tovaru

3)  Dohodnuté dodacie lehoty v KPZ

     a)  Nadväznosť na dohodnutú dodacie podmienku

     b)  Časové rozpätie medzi dodacími paritami  –  EXW/FCA  –  CPT/DAP  –  FOB  –  CIF  –  príslušná časová kalkulácia

C)  EKONOMICKÉ, CENOVÉ, PLATOBNÉ  A  FINANČNÉ  ASPEKTY

1)  Úplné vlastné náklady  (ÚVN)  /  evidovaná jednotka množstva tovaru

     a)  Operatívna kalkulácia výrobných nákladov  (VN)

     b)  Reálna časová udržateľnosť  VN  –  v spojitosti s platnosťou  KPZ

     c)  Aktuálna a nutná výška internej  ziskovej marže

2)  Cena predávaného tovaru

     a)  Výpočet a stanovenie minimálnej základnej ceny tovaru  –  úroveň  EXW, vrátane balenia

     b)  Kalkulácia logistických nákladov podľa dohodnutej dodacej podmienky

     c)  Cenová doložka a možnosť jej aplikácie

          –  vplyv vývoja úrovne cien surovín, materiálov, energie na výšku VN

          –  možnosť operatívnej  renegociácie dohodnutej exportnej ceny tovaru v rámci platnosti KPZ

3)  Dohodnutá platobná podmienka a náklady s ňou spojené 

4)  Obchodovateľná mena v KPZ  –  kurzové riziko v prípade, že nejde o EUR.

P o z n á m k y  :

a)  Účastníci obdržia sprievodné pracovné a štúdijné materiály k téme seminára.

b)  Diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom programu seminára.

c)  Časový rozvrh  –  cca  3 hodiny  (á 60 minút) vrátane krátkej prestávky.

d)  Technické vybavenie  –  veľký flipchart  (15 listov), resp. veľká magnetická tabuľa a sada funkčných farebných fixiek.

e)  Termín, miesto, začiatok a ďaľšie podmienky realizácie seminára (pracovná zmluva) budú dohodnuté s firmou Novitech Partner, s.r.o., Košice v prípade jeho aktuálneho poriadania.

Zdieľať:
Online kurzy

Telework Process Manager

Telework Process Manager is new managerial profession in any organization enabling their employees to work from their digital workplaces wherever their locations are

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.